Blog partii II RP – komentarze polityczne | Stop dewiacji

legalna konstytucja
15/06/2020

Co to jest legalna konstytucja Polski?

Stwierdzenie legalności każdego aktu prawnego wymaga dokładnego przeanalizowania jego wszystkich części składowych – od czasu powstania, przez procedowanie, po formę publikacji i samą zawartość. Dotyczy to nie tylko zwyczajnych ustaw, które rządy krajów wprowadzają w życie prawie codziennie, ale również tego najważniejszego prawa, jakim jest konstytucja. To właśnie ustawa zasadnicza ma stać na straży legalności wszelkich innych praw.

konstytucji kwietniowej
04/03/2020

Wszystko o konstytucji kwietniowej

Konstytucja kwietniowa jest ustawą zasadniczą, która została przyjęta 23. kwietnia 1935 roku. Projekt konstytucji został uchwalony większością 260 głosów w obecności 399 posłów, a następnie podpisany przez ówczesnego prezydenta Ignacego Mościckiego. Pierwsze 10 artykułów dokumentu dotyczy zasad ustrojowych państwa. Dokument ten znacznie uniezależnia prezydenta od innych organów władzy państwowej. Podstawą uchwalenia konstytucji były tezy sporządzone przez wicemarszałka sejmu, Stanisława Cara. Ważnym aspektem konstytucji było zapewnienie szeroko rozumianej wolności obywatelskiej oraz równości wobec prawa. Ujawniało się to w podkreśleniu znaczenia wolności wyznania, sumienia oraz zrzeszania się.

prezydent
02/01/2020

Jakie poglądy reprezentuje Jan Zbigniew Potocki?

Osoba sprawująca obecnie urząd Prezydenta Polski dzieli obywateli. Dla części jest on symbolem zdrady Konstytucji. Dla innych wzorem i kompasem moralnym. Tymczasem miejsce to powinien zajmować jedyny i prawdziwy Prezydent RP. Kontynuator świetlanej tradycji II Rzeczpospolitej Polskiej. Prezydentem bowiem, w myśl obowiązującego, acz nieakceptowanego przez rządzących, prawa jest Jan Zbigniew Potocki.

Miasto Warszawa
02/11/2019

Kim jest Hrabia Potocki?

II Rzeczpospolita nigdy się nie skończyła, istnieje nadal. Konstytucja z 1997 roku została wprowadzona nielegalnie, ponieważ jedyną obowiązującą konstytucją jest nadal konstytucja Polski z okresu międzywojennego. Obecny rząd działa nielegalnie. Tylko Partia II Rzeczpospolita Polska gwarantuje przestrzeganie praw zawartych w jedynej legalnej Konstytucji Polski z 1935 roku. Prezesem Partii II RP jest Prezydent II RP Jan Zbigniew Potocki.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.