23/04/2019

STOP LGBT !!!

STOP LGBT – Polityce Demoralizacji i propagowaniu lubieżności w przestrzeni publicznej – STOP niszczeniu narodowej Polskiej kultury miłości. STOP propagowaniu i nawoływaniu do dewiacji np. pedofilii. zoofilii !
LGBT to zaplanowana żydowska ofensywa przeciwko Chrześcijaństwu – atak na księży jest elementem tej polityki. Świętokradztwo to norma żyda w celu ogłupienia i poniżenia goja.

Ofensywa żydowskiego jadu LGBT ale i nagonki na Kościół i księży to nie przypadek - film kler to też nie przypadek ! Pedofilia jest normą w Talmudzie - gdzie o tym filmy - gdzie o tym artykuły – gdzie filmy o pedofilach Rabinach, gdzie filmy o żydowskim nielegalnym handlu organami ?!

To wszystko co się teraz dzieje to zmasowany atak żydów na kulturę chrześcijańską. Polityka LGBT obecnie Ofensywa żydowskiego jadu służącego demoralizacji pod pozorem wartości wyższych w istocie stanowi dokładnie odwrotny cel polityki talmudystów i jako sprzeczna z prawem i karalna podlega ściganiu ! Dlaczego władza pozornie polska nie chroni społeczeństwa polskiego a w istocie wspiera szeroko zakrojoną demoralizację i politykę dewiacji w przestrzeni społecznej ? Z tych samych powodów co zmasowany obecnie atak na naród Polski taki sam jak to robili żydowscy bolszewicy Lenina oraz w Polsce żydowscy zbrodniarze Jakuba Bermana tzn. „antysemityzm” już samo wywołanie tej propagandowej broni do eskalowania nienawiści powinno być karalne – ponieważ to nie narody świata atakują nienawiścią żydów a żydzi w ramach swej wynaturzonej kultury i religii brutalnie i bez pardonu dokonują napaści na kulturę miłości jaką Polacy wyznają i kultywują !

Skoro LGBT to nic innego jak szerzenie demoralizacji i propagowanie czynów lubieżnych i dewiacyjnych w przestrzeni publicznej w tak agresywny i brutalny sposób, że ofiarami wbrew swej woli stają się dzieci, to próg jakiejkolwiek tolerancji przez społeczeństwo Polskie został wyczerpany zaś wszelkie medialne wręcz infantylno- debilne hasła i argumenty w zderzeniu z rzeczowymi argumentami społecznymi i naukowymi w kontekście historycznych następstw i polityki żydostwa nie wytrzymują krytyki.

Czyn lubieżny to dowolnego rodzaju wymuszona czynność seksualna bez penetracji. Ofiara nie wyraża zgody na tę czynność. Na przykład: niepożądane dotykanie, pieszczenie lub całowanie, zmuszanie osoby do rozebrania się lub pokazania swoich narządów płciowych lub bycia wbrew swej woli świadkiem przymuszonym do oglądania zboczeńca, który potrzebuje widza. Czyn lubieżny może mieć miejsca bez użycia przemocy fizycznej lub gróźb. Na przykład: kiedy ofiara nie opiera się i pozwala, aby dana czynność odbyła się, ponieważ jest przestraszona, osłupiona lub zszokowana.

Co się dzieje z osobami propagującymi lubieżność i dewiację pod pozorem LGTB ? Przecież to nic innego jak publiczna forma czynu lubieżnego przez terroryzm seksualny i medialny w celu demoralizacji i zaspokojenia żydowskich wytycznych z Talmudu:

Warto przypomnieć tu mowę rabina Reichhorna, wygłoszonej nad grobem Simeona ben Juda, w Pradze w r. 1859 ( „zwykła rozmowa rabinów, ma być uważana zarówno, jako cały Zakon, Słowa rabinów są słowami żywego Boga.“) teza, zawarta w tej mowie nie pozostawia wątpliwości, że cały ten chamski polityczny wulgarny i antyludzki hejt polityczny wynika z żydowskiej ofensywy ideologicznej zmierzającej do zniszczenia kultury chrześcijańskiej. Zdemaskowanie polityki żydowskiej nastąpiło już w XIX wieku w sławnej książce o Kahale żyda Brafmana i to w niej odkrywamy wytyczne polityki żydów dla potomnych w słowach:

„Naturalnym dla żydów wrogiem jest Kościół chrześcijański, powinniśmy zatem ze wszystkich sił naszych wszczepiać weń wolnomyślność, sceptycyzm, niewiarę, schizmę, a podniecać wszelkie kłótnie i swary między rozmaitymi sektami chrześcijańskimi. W logicznym porządku rzeczy, zacznijmy od księży, ogłośmy przeciwko nim otwartą wojnę, otaczając ich podejrzeniami i drwinkami, śledząc pilnie i wyjawiając skandale prywatnego ich życia”.

„Powinniśmy się starać pozyskać wpływ na młodzież. Pretekst postępu cywilizacji, pociąga za sobą równouprawnienie wszystkich Religi, a zatem wystarczy najzupełniej do wykreślenia nauki religii z programu chrześcijańskich szkół”.

„Nasi więc powinni i muszą objąć kierownictwo prasy codziennej w każdym kraju. Jesteśmy chytrzy, zręczni i władamy groszem, potrzeba zatem za pomocą wielkich dzienników politycznych kształcić i kierować opinię publiczną, według naszych wyłącznie interesów; krytykować dzieła i scenę i uzyskać wpływ na publiczność uliczną, czyli na proletariat. Takimi drogami postępując krok za krokiem, odeprzemy chrześcijan od wszelkiego wpływu i podyktujemy światu to wszystko, w co ma wierzyć, co szanować, czym pogardzać i co przeklinać. Powinniśmy popierać starania chrześcijan o zastąpienie aktu ślubnego, odbywanego w kościele, prostym kontraktem przed urzędnikiem cywilnym, bo wówczas ujrzeć będzie można żony i ich córy zdążające do naszego obozu, gdzie złoto przyciągać je będzie”. „ Wywłaszczenie Kościoła z posiadłości ziemskich sprawi to, iż w krótkim bardzo czasie posiadłości te, jako należące do rządów, przejdą w nasze ręce za pożyczki, jakich tymże rządom czynić nie przestaniemy, a wszystkie te okoliczności wyjdą na naszą korzyść i potęgę, do której dążymy”. żydzi i kahały z objaśnieniem Teodora Jeske-Choińskiego, Warszawa w drukarni synów st. Niemiry plac warecki 4, rok 1914, str.16

„Powiadają, że mnóstwo żydów przystępuje do chrztu. To wcale nie szkodzi. Ochrzczeni posłużą nam właśnie i będą dla nas stopniami, po jakich wejdziemy na drogi nowo-odkryte, obecnie jeszcze nam nieznane; albowiem neofici trzymają się zawsze nas i pomimo chrztu ich ciała, duch i umysł zostają prawie zawsze żydowskimi. żydzi i kahały z objaśnieniem Teodora Jeske-Choińskiego, Warszawa w drukarni synów st. Niemiry plac warecki 4, rok 1914 str. 12 W Rosji, zaraz po rewolucji wszyscy adwokaci i inni co przyjęli prawosławie, luteranizm lub inne wyznania powrócili na łono Judy. Przyjęli inne wyznania jedynie dlatego, ażeby módz mieszkać w Piotrogrodzie lub Moskwie i przynosić wielkie korzyści Żydom. Strzeż się żydów i bolszewików, Częstochowa 1918,s.15. Chociaż Żydzi przyjmowali chrzest i przechodzili na wiarę chrześcijańską, to czynili to tylko pozornie, w głębi serca wyznawali zawsze religię mojżeszową. Historyk żydowski Heinrich Gratz w Geschichte der Juden przyznaje: „Ciągle wykonywać pozory obcej religii, a przecież w duchu miłować swą własną, do tego zdolny jest tylko silny charakter".

Pod rządami kodeksu karnego z 1969 roku, który w 1997 roku został zastąpiony przez nowy kodeks karny lubieżność także jest karalna. Zachowanie wszystkich którzy promują demoralizację i faktycznie nawołują do lubieżności i obsceniczności w tym próbują tą dewiację sankcjonować pod pozornymi aspektami jak Trzaskowski i całe to Sorosowe zaplecze wypełnia znamiona czynu określonego jasno i wprost w art. 176 k.k. z 69 roku: kto dopuszcza się czynu lubieżnego wobec osoby poniżej 15 roku życia podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Na tle tamtego kodeksu przedawnienie karalności następowało z upływem lat 10 od dnia jego popełnienia. Obecnie te przesłanki są właściwe i wyczerpują znamiona przestępstwa z

Art. 199 § 3.KK - Karze określonej w § 2 podlega, kto obcuje płciowo z małoletnim LUB DOPUSZCZA SIĘ WOBEC TAKIEJ OSOBY INNEJ CZYNNOŚCI SEKSUALNEJ albo doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, nadużywając zaufania lub udzielając w zamian korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy. To że obecnie nie wpisano pojęcia lubieżności w KK wprost nie oznacza, że to pojęcie nie jest penalizowane – mało tego – cała polityka: LGBT opiera się na znamionach czynów zabronionych. Kodeks Karny Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania

Art. 194. Kto ogranicza człowieka w przysługujących mu prawach ze względu na jego przynależność wyznaniową albo bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Włażenie z buciorami w przestrzeń wolności Polaka jest karalne – proszę zawiadamiać wszędzie najbliższą Prokuraturę i Policję i domagajcie się od tego PIS-owskiego rządu działań jakie zostały wskazane w prawie a nie pozorowania i odgrywania pieniackich komedii medialnych – Rozliczajmy rządzących z czynów - PIS daje co dnia dowody, że służy żydom kosztem narodu polskiego.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.