15/09/2020

Partia Druga Rzeczpospolita Polska - program polityczny

Partia Druga Rzeczpospolita Polska, czyli inaczej II RP, podchodzi do tematów politycznych, patrząc z zupełnie innego punktu widzenia niż pozostałe partie obecne w dzisiejszej polskiej polityce. Jej prezes, Jan Zbigniew Potocki, wspierany jest przez Partię II RP jako prawowity Prezydent, a główne założenia Partii oparte są na Konstytucji Kwietniowej z 1935 roku jako jedynej legalnej Konstytucji Polski. Jakie są główne punkty programu politycznego Partii Druga Rzeczpospolita Polska?

Główne punkty programu

Konstytucja Kwietniowa uchwalona w 1935 roku przez Prezydenta Ignacego Mościckiego opierała się na ważnych filarach funkcjonowania państwa polskiego, takich jak prawo do równości, możliwość rozwoju, wolności sumienia, wyznania czy słowa. Te same założenia przyświecają Partii Druga Rzeczpospolita Polska. Jest to Partia Polaków, która ma za zadanie służyć Polakom właśnie - jako spadkobiercom spuścizny pozostawionej przez przodków oraz ludowi pragnącemu zapewnić swym potomkom wolność i równość. Celem Partii II RP jest przywrócenie obecnej Polsce dawnej świetności, jaką miała ona za czasów II Rzeczpospolitej Polskiej. Dlatego do głównych punktów programu politycznego opartego na założeniach Konstytucji z 23 kwietnia 1935 roku należą między innymi:

  • Prawo do wolności - to prawo, które powinno być zagwarantowane każdemu człowiekowi, jednak obecnie na świecie tak niestety nie jest. Nie zawsze jest tak nawet w Polsce. Misją Partii II RP jest Wolny Naród w Wolnym Państwie. Zgodnie z Konstytucją Kwietniową państwo powinno zapewniać swoim obywatelom wolność sumienia, słowa i zrzeszeń, a także do rozwoju wartości osobistych. Granicą owych wolności powinno być jedynie dobro powszechne.

  • Prawo do korzystania z własnych narodowych zasobów - a zgodnie z Konstytucją z 1935 roku Państwo Polskie jest wspólnym dobrem wszystkich jego obywateli. To właśnie Naród Polski jest jedynym prawowitym spadkobiercą wszelkich praw do ziem polskich oraz wszelkich dóbr przez Polskę wydawanych. Dlatego też władza rządząca powinna obywatelom owo korzystanie z narodowych zasobów ułatwiać, a nie utrudniać. Z tym wiąże się także kolejny punkt programu politycznego Partii II RP.

  • Prawo do bycia gospodarzem w II Rzeczpospolitej Polskiej - choć obowiązkiem Prezydenta jest troska o dobro państwa, to jednak ogromna odpowiedzialność i przywilej spoczywa także na barkach wszystkich obywateli. To oni zgodnie z Konstytucją Kwietniową zobowiązani są do wkładania wysiłków w ulepszanie, wspomaganie i rozwój państwa oraz przekazywania tych obowiązków przyszłym pokoleniom. Tym samym naród jako suweren udowadnia, że jest gospodarzem w swoim kraju, a władza ma go w tym wspierać. Gospodarzem jest także prawowicie wybrany Prezydent, który chroni obywateli i zapewnia im realizację podstawowych praw zawartych w Konstytucji. Obywatele z kolei winni są państwu wierność.

Powyższe główne założenia programu politycznego Partii II Rzeczpospolita Polska wskazują jej główny kierunek - przywrócenie państwu polskiemu dawnej świetności i pozycji na arenie międzynarodowej, a także odpowiedniego ustroju, jak i odzyskanie wolności. Kodeks etyczny Partii zakłada także wartości wyznawane przez jej członków: patriotyzm, oddawanie czci przodkom i tradycji, prawość, uczciwość, prawdę, prawdomówność, odwagę, wytrwałość, uprzejmość, samodoskonalenie oraz wiele innych wartościowych cech. Każdy, kto pragnie stać się członkiem Partii i dołączyć do niej we wspieraniu Prezydenta Jana Zbigniewa Potockiego, powinien wypełnić deklarację członkostwa w Partii i wysłać ją wraz ze zdjęciami do siedziby w Krakowie.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.