02/11/2020

Kika słów o kodeksie etycznym partii II RP

II Rzeczpospolita Polska to Partia Polaków, która jest skupiona wokół Prezydenta Jana Zbigniewa Potockiego. Jej program opiera się na przestrzeganie praw zawartych w Konstytucji Kwietniowej - jedynej legalnej Konstytucji Polski z 1935 roku. Jakie są wartości wyznawane przez jej członków? Poznajmy główne założenia kodeksu etycznego partii.

Kodek etyczny - dlaczego powstał?

Partia II RP posiada własny spisany kodeks etyczny, który po raz ostatni został zaktualizowany 15 kwietnia 2018 roku. Konieczność jego stworzenia wynika z faktu, że świat ulega ciągłym, dynamicznym zmianom, które zależą od mechanizmów, takich jak faszyzm, komunizm, syjonizm, czy korpokracjonizm. Te negatywne siły doprowadziły ludzkość do punktu, w którym uświadomiliśmy sobie, że zmierzaliśmy ku samozagładzie. Dlatego celem stosowania kodeksu jest powrót do najbardziej fundamentalnych atrybutów bycia człowiekiem.  

Najważniejsze założenia

Kodeks etyczny II RP bardzo mocno podkreśla kwestię patriotyzmu i fakt, że każdy członek partii jest Polskim Patriotą. Przekonanie to musi tkwić głęboko w jego sercu, ale także być pokazywane innym. Ogromną rolę odgrywa cześć dla przodków i przekonanie, że znajomość korzeni jest konieczna do tworzenia przyszłości. 

Członek partii II RP musi przejawiać określone cechy charakteru. Przede wszystkim powinien być uczciwy i prawy, ponieważ tylko wtedy nie wpadnie w pułapkę chwilowych przyjemności, a tym samym pokaże, że ceni wartości wyższe. Powinna być to osoba prawdomówna. Taka postawa wynika z przekonania, że fałsz prowadzi do upadku, a prawdomówność do szacunku i dobrego życia. Członek partii II RP mówi prawdę nawet wtedy, gdy jest to trudne lub niekorzystne. Jednocześnie pokazuje tym odwagę i wytrwałość, czyli kolejne cechy zawarte w Kodeksie.

Jednak to nie wszystko. Członek partii przejawia dobroć i współodczuwanie, a motorem wszelkich jego działań jest to, co wypływa z duszy. Wykazuje też uprzejmość i dąży do zachowania wewnętrznej równowagi, nawet gdy opanowanie emocji jest bardzo trudne. Nie oznacza to, że nie wyraża swoich uczuć. Robi to jednak tylko wtedy, gdy świadomie o tym zadecyduje. Wiąże się to z samokontrolą i dążeniem do samodoskonalenia. Członek partii chce żyć w zgodzie z samym sobą, dlatego nie pozwala, by wpływały na niego czynniki zewnętrzne. Z każdym kolejnym dniem jest lepszym człowiekiem. Wie dobrze, że konieczne jest odróżnianie dobra od zła. Właśnie dlatego zna swój system wartości, a przy ty jest człowiekiem o wysokiej kulturze i szlachetności. 

Kwestią ważną dla członka partii II RP jest zdrowie - zarówno osobiste, jak i osób mu bliskich. Przekłada się to na przekonanie, że koniecznym elementem jest zapewnianie edukacji prozdrowotnej i dobrej naturalnej żywności całemu społeczeństwu. Dodatkowo członek partii dba o środowisko naturalne, bo wie, że Ziemia to nasz wspaniały dom.

Czym kieruje się członek partii  II RP?

Kodeks Etyczny partii II Rzeczpospolitej Polskiej jest jednak o wiele bardziej rozbudowany. Jakie są kolejne zasady w nim zawarte?

Przede wszystkim mówi on o tym, że wszelkie Dobra Naturalne Ziemi należą do narodu. Jednocześnie wszelkie dobra osobiste, czyli własność wypracowana samodzielnie lub będąca darem od innych ludzi stanowią własność prywatną członka partii. Ważnym punktem jest także stwierdzenie, że “Mój dom jest moją twierdzą, azylem dla mojej rodziny i prawem do obrony”.

Kolejną ważną wartością jest wolność, która została nadana ludziom z woli Boga. Ma ona jednak swoje granice, które wytycza nienaruszalna godność drugiego człowieka oraz interes jego rodziny. To przekonanie sprawia, że Polski Patriota jest wolny w wyborze swojej duchowej ścieżki, ale nie zmusza innych do bycia szczęśliwym w ten sam sposób. Członek partii dobrze wie, jak dużą rolę odgrywa jedność, komunikacja i asertywność. To elementy, które łączą i spajają całą grupę, a jednocześnie sprzyjają dobrej komunikacji i osiąganiu wspólnych celów. 

Kodeks Etyczny określa też podejście członków partii do kwestii materialnych. Zgodnie z jego założeniami Polski Patriota wie, że pieniądz jest krwiobiegiem każdej ekonomii i narzędziem wzrostu dobrobytu. Pamięta jednak, że miłość do niego może być zwodnicza, dlatego m.in. nie pozwala na korupcję. Rozwija miłość do wartości nadrzędnych, a pieniądz traktuje jako narzędzie do budowania wspólnego pożytku. 

Katalog nadrzędnych wartości 

Każdy członek partii II RP zna wartości, którymi się kieruje. Są to:

 • Polska, czyli Ojczyzna wszystkich Polaków,
 • naród polski i Polonia, 
 • nasze dziedzictwo, czyli polska historia, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość,
 • własność prywatna zobowiązana społecznie oraz własność społeczna, komunalna, narodowa,
 • bezpieczeństwo narodowe,
 • pokój i współpraca międzynarodowa, 
 • narodowy, suwerenny system finansowy,
 • narodowe i społeczne, patriotyczne media,
 • narodowy, patriotyczny i powszechny system wychowania,
 • obiektywna nauka,
 • kultura, godność i dobry byt,
 • nasza litosfera, woda i powietrze, lasy i ziemia, które są dobrem narodowym,
 • godność człowieka, 
 • życie ludzkie i zdrowie ludzkie,
 • naturalna rodzina,
 • wolność i odpowiedzialność,
 • uniwersalna etyka w oparciu o etykę chrześcijańską,
 • ustawiczna praca nad pogłębianiem tej wiedzy. 

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.